Основи фронтенд-розробки
Для дітей 14-17 років
Якщо ви маєте творчий підхід до роботи, бажаєте розробляти і створювати динамічні інтерфейси, вам однозначно дорога у фронтенд.

Frontend – це публічна частина web-додатків (веб-сайтів), з якою користувач може взаємодіяти і контактувати напряму. По суті, фронтенд – це все те, що бачить користувач при відкритті web-сторінки.
На курсі діти навчаються:
Використовувати основні інструменти HTML, CSS
Писати JavaScript-код
Виконувати просту верстку та базовий функціонал
Працювати з інструментами Git та Github
Зі специфікою роботи
веб-хостингів та серверів
Як опублікувати, підтримувати та просувати власний проект
Кожне заняття —теорія і практика
На кожному занятті вивчаємо новий інструмент і застосовуємо знання на практиці. Вчимося працювати індивідуально та в команді, проходим всі етaпи фронтенд розробки.
Як проходять уроки
Курс передбачає не тільки вивчення інструментів html, css та javascript. Але й знайомство з роботою дизайнера інтерфейсів, зі специфікою створення проектів у VScode, з роботою веб-хостингів та серверів. А також вивчають як опублікувати, підтримувати, просувати проект.
Інтенсивний підхід
Програма курсу
Accordian
Модуль 1. Основи HTML
 • Знайомство з HTML.
 • Робота з текстом та зображеннями.
 • Робота з таблицями.
 • Створення сайту-візитки.
Модуль 2. Основи CSS
 • Селектори та класи.
 • Контейнери.
 • Дизайн макету.
 • Створення стилів за макетом.
Модуль 3. Програмування JavaScript
 • Введення в мову JavaScript. Змінні та типи даних, DOM.
 • Функції в JavaScript.
 • Керуючі конструкції в JavaScript:умови, цикли, масиви.
 • ООП в JavaScript.
 • Анімація в CSS та JavaScript.
 • Асинхронність та BOM в JavaScript.
 • Робота з рядками та cookie.
Модуль 4. Проект "Квіз"
 • Обговорення ідеї проекту, проста верстка та базовий функціонал.
 • Основна частина функціоналу.
 • Продумування та візуалізація покращеного дизайну на Figma, верстка.
 • Останні доопрацювання функціоналу та дизайну. Презентація проектів.
Модуль 5. Git та Github
 • Введення Git. Перше знайомство з GitHub: створення та налаштування репозиторію, веб-інтерфейс.
 • Ознайомлення з VSC: інтерфейс: функціонал. Робота з git та GitHub через консоль.
 • Знайомство з Miro, Майндмеп майбутнього проекту.
 • Робота в команді: розробка макету проекту у Figma.
 • Робота в команді: верстка сторінки за створеним макетом.
 • Робота в команді: верстка сторінки за макетом, функціонал сторінки на JS.
 • Робота у команді: функціонал сторінки на JS.
 • Деплой проектів на GitHub Pages та презентація
Модуль 6. Хостинг та аналітика
 • Доопрацювання проекту, нагляд, CodePen.
 • Вибір хостингу, публікація.
 • Аналітика та метрики на сторінці.
 • Просування проекту в соціальних мережах.
Залиште заявку
на навчання
Один навчальний рік
Один раз в тиждень
1 заняття — 2 академічні години (90 хвилин)
Група до 12 осіб
Знайдіть відповідь на своє питання